Wie ben ik?

Ken je dat televisieprogramma van vroeger  “Wie van de drie?” dan moest een panel van bekende Nederlanders raden wie van de drie deelnemers het  betreffende beroep had, zoals bijvoorbeeld stewardess, of secretaresse.

Hieruit blijkt dat men vaak een stereotype in gedachten heeft hoe nu een stewardess er precies uit moet zien. Ook wijzelf hebben een beeld  en gedachten over onszelf, wie we zijn. Dat wordt grotendeels bepaald in onze vroege jeugd, we zien wie we zijn terug in wat onze ouders, vrienden, leerkrachten aan ons laten zien door woorden en daden .

Als een klein kind voor het eerst een paar stapjes zet en hij/zij ziet de trots en liefde in de ogen van zijn mama of papa dan ervaart het kind dat het een grote prestatie levert en het voelt zich geliefd en veilig. Op school hoor je wat anderen van je vinden, hoe ze je zien en ook dat bepaalt hoe jij jezelf als persoon ervaart. Als men jou grappig vindt en je hoort dit steeds terug van anderen dan neem je aan dat je grappig bent.

Helaas zien we dat dit ook geldt wanneer in de ogen van mama of papa geen trots of liefde te zien is, wanneer je als klein kind stapjes zet op weg naar zelfstandigheid. Wanneer het kind te horen krijgt dat het beter zijn bes t moet doen,  dat het beter was geweest wanneer het niet geboren was, dat je uit je omgeving te horen krijgt dat je een sukkel bent, onhandig, lelijk enz. Ook dit bepaalt je eigenwaarde en je idee over wie jij bent. Zo ontwikkel je een positief  of een negatief zelfbeeld . Een realistisch positief zelfbeeld bouw je op wanneer er liefde, veiligheid is tijdens je opgroeien men spreekt ook wel van een veilig gehechte hechtingstijl. Je ervaart dan dat je er mag zijn, om wie je bent en niet om wat je doet. Vaak leren wij in deze maatschappij dat je er alleen toe doet  en o.k. bent als je iemand wordt, veel geld verdient, een grote carrière nastreeft en dat je iemand bent als je veel doet. Als je dan een gewoon leventje leidt en niet zulke grote ambities hebt, kun je je gauw minder voelen dan die ander in je omgeving.

We zien dus dat je tijdens je prille jeugd een soort van fundament bouwt over wie je bent, wat je vindt en hoe het hoort.  Dat is dan wat je hebt teruggekregen van anderen, zowel positief als negatief. Ben je veel gepest dan heeft dit grote gevolgen voor je zelfbeeld en identiteit. Want wanneer je steeds te horen krijgt dat je niemand bent, dat je uitgesloten wordt van de groep, wanneer je zowel fysiek als psychisch mishandeld wordt dan laat dit diepe sporen na, met name in je je zelfbeeld en hoe jij mensen ervaart. Je leert om onzichtbaar te zijn, om alles goed te doen, fouten maken is not done want dan ben je kwetsbaar en je legt de lat erg hoog voor jezelf. De perfectionist wordt geboren. Maar wat nog veel erger is,  is dat je ook een hekel krijgt aan jezelf en gelooft wat er over je gezegd wordt. Zoals je weet is een fundament erg belangrijk wanneer je een huis gaat bouwen en dit bepaalt hoe stevig je huis wordt. In dit fundament liggen ook “beliefs”  (overtuigingen) verankerd  over jezelf,  zoals ” ik mag er zijn zoals ik ben” of “ik ben waardeloos” “ik ben slecht”. Je gaat je gedragen naar je zelfbeeld en bouwt je levenshuis op dit fundament.

Wie ben ik? Is een vraag die wij ons zelf regelmatig afvragen, in iedere nieuwe levensfase komt dit terug,  je hebt een beeld voor ogen hoe je wilt zijn en hoe dit te bereiken. Vaak ontstaan mechanismen om zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar eigenlijk ziet men niet wie jij werkelijk bent, die persoon zit diep weggescholen van binnen. Dat kost veel energie en geeft eenzaamheid.  Maar dan komt nu het goede nieuws, je kunt bouwen op een nieuw fundament, een fundament wat staat op Waarheid. Namelijk wat God zegt over wie jij bent, dat kunnen we lezen in de Bijbel. Daar staat in Johannes 8 vers 32,33 dat de Here Jezus zegt dat de waarheid je vrij  zal maken. De waarheid over je leven en dat is te vinden in de Bijbel. Daar lezen we dat God jou heeft gemaakt en je liefheeft om wie jij bent en niet om wat je doet. Dat je door Hem hooggeschat bent en kostbaar ( Jesaja 43 vers 4).

Jij bent uniek er is er maar 1 persoon zoals jij. Die woorden mogen gaan zakken in je hart. Die woorden geven bevrijding en creëren ruimte om te gaan ontdekken wie jij werkelijk bent in Zijn ogen.

Daar is voor nodig dat je van je oude fundament afstapt en op het nieuwe fundament van Zijn Woord gaat staan. Dat  klinkt erg eenvoudig maar dat is best moeilijk, want je gaat als het ware nieuwe denkpaadjes in je hersens aanleggen. Dat doe je door iedere dag en in moeilijke situaties hardop Zijn woord uit te spreken over jezelf, dat je geliefd bent door Hem, dat je er mag zijn en dat Hij een  plan heeft voor je leven. De oude uitgesleten, vertrouwde denkpaadje mogen overwoekerd raken door onkruid. Dan ga je werkelijk ontdekken wie jij bent. Dan mag je je gaan hechten aan de Here Jezus en in Zijn ogen kijken die altijd met liefde naar jou kijken zonder veroordeling.

Met de volgende Bijbeltekst wil ik eindigen :” Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16

Een ieder, dat geldt dus ook voor jou, Hij is een God van personen, Hij heeft jou lief!