Jolanda’s getuigenis

Ook ik wil graag iets over mijzelf vertellen. In mijn kindertijd speelde God en wie Hij is, al een belangrijke rol in mijn leven. Als kleuter droomde ik regelmatig dat God (die er uitzag als een oude man met lange witte baard)  op een stoel in de hemel zat en tegen mij sprak dat ik in het kamertje naast mij moest kijken. Daar zag ik een levensechte babypop in een bedje liggen. Wat was ik daar blij mee. Dit beeld ontstond mede omdat mijn vader een keer had gezegd dat er in de hemel ook speelgoed zou zijn. We werden vrij modern opgevoed, mijn ouders gingen een aantal jaren naar de kerk maar daarna stopten ze ermee.

Vaak las ik in de trouwbijbel van mijn ouders maar snapte er niet veel van, ik wou graag een kinderbijbel voor mijn verjaardag en daar las ik steeds de woorden gedrukt op een rode achtergrond  ”Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zegt de Heer”.

Wat een indrukwekkende woorden, alleen ik begreep ze niet. Ik zocht God maar Hij antwoordde niet.

Eerste gebed verhoord

In die tijd verloor mijn zus haar eerste horloge in een klein bos, het was herfst en overal lagen dikke lagen bladeren tussen de bomen. Ze kwam huilend thuis, ze kon haar horloge niet meer vinden.

Hier kreeg ik te maken met mijn eerste gebedsverhoring. Snel rende ik ook naar het bos en riep tegen God of Hij mij wilde helpen om het horloge terug te vinden. Ik keek tussen en paar bomen voelde door de blaadjes en in eens zag ik het kleine blauwe bandje van het horloge tussen de blaadjes uitsteken. Vol vreugde en besef dat God naar mij had geluisterd en mij had geholpen, keerde ik naar huis.

In mijn tienertijd ging ik mijn eigen weg en God raakte op de achtergrond. Via een vriendin hoorde ik wel over God en dat Hij wonderen deed, maar ik kon dat toen haast niet geloven. Mijn zus kwam toen vertellen dat haar ex vriendje en diens broers gelovig waren geworden of eigenlijk godsdienstwaanzinnig want ze liepen met een grote Bijbel onder de arm in het ontmoetingscentrum van het dorp.

Ze organiseerden in hun huis Bijbelavonden en daar gingen mijn zus en ik uit nieuwsgierigheid ook eens kijken. Daar hoorde ik met name over de persoon van de Here Jezus, die leeft en die de broers hadden ontmoet. Ze waren er vol van en heel hun leven was op de kop gezet. De oudste broer, eens een overtuigd Zen Boeddhist nu een volgeling van de Here Jezus, werd een paar jaar later mijn man. Maar dat is weer een ander verhaal.

Toen leerde ik Jezus kennen

In die tijd opende ik mijn hart voor de Here Jezus en ik ervoer dat Hij bij mij kwam wonen en Hij werd mijn beste Vriend en ook mijn Verlosser. Wat een bijzondere en vreugdevolle tijd was dat.

In die periode leefde ik dicht bij Hem en deelde alles met Hem, betrok Hem in alle dingen van mijn leven.

Om een voorbeeld te noemen, mijn middelbare school lag een dorp verder dan waar ik woonde, iedere dag nam ik de bus. Tijdens een vakantie van mijn ouders, die een schoenenzaak runden, kreeg ik een telefoontje via de directeur dat ik direct naar huis toe moest, omdat het winkelmeisje een sterfgeval had in de familie en ik de zaak moest waarnemen.

Maar de bus kwam maar een keer per uur, ik stond daar en bad om vervoer, ik durfde niet te liften, al werd dat in de jaren zeventig vaak gedaan. Ik stond er nog geen vijf minuten of er kwam een grote wagen voorbij, deze stopte en een man draaide het raampje open van zijn auto en vroeg of ik een lift wou naar huis. Hij bleek een voorganger te zijn van een evangelische kerk en hij bracht mij snel en veilig thuis.

Werk in een opvangcentrum in Amsterdam

Uiteindelijk kwam ik in een evangelische leefgemeenschap terecht in Amsterdam waar drugsverslaafden werden opgenomen en geholpen, er woonden mensen van allerlei nationaliteiten, jong en oud met een passie voor de Here Jezus.

Ook kreeg ik verkering met Paul ( je weet wel de oudste broer)  en al snel besloten we te trouwen, we kregen vier kinderen, verhuisden nog drie keer en kwamen uiteindelijk in Dordrecht terecht. In die jaren hebben we veel meegemaakt, wonderen, tegenslagen maar altijd de trouw van God ervaren.

Ons hart lag bij gebed en voor mij betekende dat liefde voor het gebrokene, het kleine en kwetsbare.

We hebben crisisopvang gedaan voor pleegkinderen, veel mensen met gesprekken en gebeden ondersteund en hierin bijzondere dingen mogen ervaren.

Toen de kinderen ouder werden kwam ik op wonderlijke wijze terecht bij het opvangwerk van het Leger des Heils, ik kreeg een baan als groepsleidster. Ook hier werd ik geraakt door de kwetsbare kant van de dakloze mens.

Na elf jaar te hebben gewerkt bij het Leger des Heils, waarbij ik veel heb geleerd  in verschillende functies, mocht ik mijn eigen praktijk openen als psycholoog/counselor.  De mooiste momenten waren die waarbij de Here Jezus tastbaar aanwezig was en met Zijn liefde heling bracht.

Nu deze site om nog meer de kracht van gebed zichtbaar te maken, de realiteit van het geloven in de Zoon van God de Here Jezus, de Herder, die jou gemaakt heeft, kent en lief heeft.

Graag deel ik af en toe uit mijn leven momenten waarbij ik Zijn aanwezigheid heb ervaren, dit is een globaal begin. Bid en vraag, klop en Hij zal de deur voor jou open doen!