Paul vertelt

Om te beginnen iets over mijzelf. Ik, Paul, kwam midden jaren `70 in aanraking met het evangelie. Dit gebeurde nadat ik mij eerst een aantal jaren had verdiept in verschillende spirituele stromingen zoals Yoga en Zenboeddhisme, op zoek naar inzicht en verlichting. Het besef dat er ‘meer’ was groeide maar de antwoorden die ik zocht, vond ik niet.

Dat veranderde toen ik via mijn broer Helmuth in aanraking kwam met het evangelie en ik werd getroffen door het gezag van de uitspraken van Jezus.

Uitspraken van Jezus

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

Maar sinds mijn jeugd had ik mij afgekeerd van alles wat christelijk was. Eigenlijk maakte ik het christelijk geloof altijd belachelijk. Ik had veel boeken gelezen maar de bijbel niet…

Maar de uitspraken van Jezus lieten mij niet meer los en omdat ik vanuit mijn katholieke opvoeding wist dat werd beweerd, dat Jezus uit de dood is opgestaan en leeft, dacht ik: ‘Als Hij leeft, kan ik Hem iets vragen en kan Hij mij ook zelf antwoord geven’. Zo gezegd, zo gedaan; op een stille plek, alleen, zei ik: ‘Jezus, als U werkelijk bestaat, dan wil ik U graag leren kennen.’ En op het moment dat ik dat zei, heb ik Hem ontmoet op een manier die ik niet goed uit kan leggen. Maar Hij was zo indrukwekkend… en er was ineens een onbeschrijfelijke vrede, acceptatie en liefde. En, in een split-second, kreeg ik in mijn hart de antwoorden die ik zocht.

Vanaf die dag volg ik Jezus en probeer ik zoveel mogelijk in praktijk te brengen wat Hij leert in de bijbel. Zoals bij heel veel mensen, gaat dat met vallen en opstaan. Maar in dat vallen en opstaan heb ik heel veel geleerd over de trouw en het geduld van God.

Jolanda en ik zijn getrouwd en al heel wat jaren met veel plezier lid van de Evangelische Gemeente Eljakim in Dordrecht. In de loop der jaren hebben we vaak met mensen mogen bidden. Voor de meest uiteenlopende zaken en problemen. Soms vanuit onze taak als leiding van de gemeente, soms vanuit persoonlijke betrokkenheid. Hoe dan ook, we hebben God vaak machtig zien werken na gebed en hele bijzondere dingen zien gebeuren. Soms worden gebeden letterlijk verhoord maar vaak gaat het anders. Door het gebed kunnen we God betrekken in het probleem en gaat Hij helpen. Op zijn manier, maar Hij gaat helpen.